ขายทอดตลาดผิดแปลง

ขายทอดตลาดผิดแปลง

หลายท่านอาจจะเคยไปประมูลที่ดินจากกรมบังคับคดีกันมาบ้าง และส่วนใหญ่ก็ต้องตรวจสอบสภาพที่ดินกันก่อนประมูลอยู่แล้ว ว่าแปลงที่โดนยึดมา กับแปลงที่นำมาขาย และแปลงที่เราไปดูมานั้นเป็นแปลงเดียวกันหรือไม่

การที่ทางบังคับคดีนำที่ดินผิดแปลงมาขายนั้นอาจจะพบได้บ่อย เพราะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในบางขั้นตอนได้ และอาจจะต้องมีการเพิกถอนการขายกันไปตามกระบวนการ

แต่ลักษณะที่ไปยึดที่ดินผิดคนที่อาจจะพบเจอได้ยาก เหมือนตัวอย่างกรณีนี้ ที่มีการ ขายทอดตลาดผิดแปลง ซึ่งจะว่าผิดแปลงคงไม่ถูก คงต้องบอกว่าที่ดินหนะถูกแปลง แต่เจ้าของที่ดินหนะผิดคน แต่ดันมีชื่อกับนามสกุลซ้ำกันเท่านั้น