ประกันสงกรานต์ มาใหม่กับ ประกัน 222 คุ้มครอง 1 แสนบาทกับค่ารักษาพยาบาล 5000 บาท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการดูแลรวมทั้งช่วยเหลือการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย (คปภ.) ได้ออกมาเผยออกมาว่าทาง คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจสัญญาประกันภัย ออก “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันสงกรานต์สุขใจ พลัส” หรือ “ประกันภัย 222

โดยสัญญาประกันภัยนี้จะให้ความปกป้องอุบัติเหตุในตอนเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเว้นเสียแต่จะให้ความป้องกันกรณีเสียชีวิต ในวงเงิน 100,000 บาทแล้ว บาปธรรม์สัญญาประกันภัยอุบัติเหตุวันสงกรานต์ นี้ยังได้เพิ่มผลตอบแทนค่ารักษา เพราะอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ว่าไม่เกิน 5,000 บาท/ปี อีกด้วย

สำหค้ำประกันภัย 222 นี้เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยราคาไม่แพง เพื่อพลเมืองโดยมากได้รับความปกป้องจากอุบัติเหตุ แก่การคุ้มครองป้องกัน 1 ปี โดยผู้บริโภคสัญญาประกันภัยควรจะมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ และก็ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์

ดังนี้แม้มีการซื้อบาปธรรม์เกินจากที่ระบุ ผู้รับประกันภัยรายข้างหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มปริมาณ โดยตอนนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยร่วมแผนการแล้ว 18 บริษัท โดยสัญญา ประกันภัย 222 ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดจากสัญญาประกันภัย 100 ในปีก่อนหน้า ซึ่งปีที่ผ่านมาที่มียอดขายบาปธรรม์รับรองวันสงกรานต์ 104,271 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,232,980 บาท

แล้วก็เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมมาตรการช่วยสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนหนทาง ทาง คปภ. ได้มีการออกคำสั่งนายทะเบียนปรับปรุงแก้ไขแบบใจความกรมธรรม์ประกันภัย และก็เอกสารแนบของกรมธรรม์ประกันภัย โดยคำบัญชานี้ให้ส่งผลใช้บังคับสำหรับวิธีการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทสัญญาประกันภัยเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

หัวข้อสาระสำคัญเป็นในกรณีที่คนขับขี่รถยนต์เอาสัญญาประกันภัยภาคเต็มใจ มีจำนวนแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มก.เปอร์เซ็นต์ แล้วเผชิญอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความปกป้องชั่วชีวิตและก็เงินทองจากกรมธรรม์ประกันภัย

แม้กระนั้นสำหรับผู้ได้รับภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความย่ำแย่จากรถยนต์คันที่เอาสัญญาประกันภัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะยังคงได้รับความป้องกันถัดไป โดยบริษัทสัญญาประกันภัยของรถยนต์คันที่เอาสัญญาประกันภัยข้างไม่ถูกจำเป็นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ที่ได้รับความทรุดโทรมชั่วชีวิตและก็สินทรัพย์ก่อน แล้วบริษัทสัญญาประกันภัยจะไปไล่เบี้ยขอคืนค่าสินไหมทดแทนจากคนขับขี่ที่มีจำนวนแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50 มก.เปอร์เซ็นต์ในตอนหลัง

ดังนี้เดิมทาง คปภ. เคยระบุจำนวนไว้ที่ 150 มก.เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฏหมาย เมาแล้วขับ ที่ระบุเอาไว้ที่ 50 มก.เปอร์เซ็นต์ ความเคลื่อนไหวจำนวนในคราวนี้ก็เลยถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นของการพยายามลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ โน่นเป็นแม้ถูกตั้งข้อกล่าวหาเมาแล้วชับรวมทั้งรถยนต์คันที่ขับเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับการปกป้องจากรับรอง เป็นจำเป็นต้องซ่อมแซมเอง แล้วก็ถ้าเกิดจำต้องยอมสารภาพจากบุคคลภายนอกคนขับขี่จำต้องใช้ค่าชดเชยผ่านบริษัทรับรองอีกด้วย